9. เปิดประตูสู่อินโดจีน : จากด่านช่องสะงำ สู่นครวัด ( 3 วัน 2 คืน)

วันแรก

               ออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ ไปยังด่านชายแดนไทย-กัมพูชาช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ ( 120 กม.) พิธีการผ่านแดนเข้าสู่เมืองอัลลองเวงแดนเขมรแดงในอดีต แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมเรียบ(+ 135 กม.) รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย ล่องเรือโตนเลสาป ชมวิถีชีวิตชาวเรือชาวแพของกัมพูชา ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปราสาทบาเค็ง พักค้างคืนในเมืองเสียมเรียบ(ระยะทางรวมประมาณ 250 กม.)

 

 

วันที่สอง

               สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอม ชมปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรม และปราสาทบันทายศรี รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของกัมพูชา พักค้างคืนในเมืองเสียมเรียบ(ระยะทางรวมประมาณ 50 กม.)

 

 

วันที่สาม

               ช้อปปิ้งในตลาดเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางย้อนกลับสู่ประเทศไทย ผ่านด่านช่องสะงำ จ. ศรีสะเกษ (ระยะทางรวมประมาณ 250 กม.)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771