8. เปิดประตูสู่อินโดจีน : วันเดียวเที่ยวจำปาศักดิ์ สปป.ลาว (1 วัน)

               08.00 น. เริ่มต้นเดินทางจากเมืองอุบลฯ สู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร (97 กม.) ข้ามพรมแดนสู่ แขวงจำปาศักดิ์ ออกเดินทางไปยังเมืองปากเซ (+ 40 กม.) ระหว่างทางชมวิถีชีวิตพื้นบ้าน สะพานข้ามแม่น้ำโขง และทัศนียภาพเมืองปากเซ จากนั้นมุ่งหน้าลงใต้ไปยังน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย (บวก 160 กม. ) รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตก

 

 

               ช่วงบ่ายเดินทางย้อนกลับสู่ด่านช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้าปลอดภาษี แล้วข้ามพรมแดนกลับ จ.อุบลราชธานี (ระยะทางรวมประมาณ 600 กม.)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771