7. เที่ยวเลียบโขง เชื่อมโยงอุบลฯ - อำนาจเจริญ

วันแรก

               08.00 น. เริ่มต้นจากเมืองอุบลฯ กราบพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงที่วัดมหาวนาราม แล้วออกเดินทางไป จ.อำนาจเจริญ(80 กม.)ระหว่างทางแวะ ชมการทอผ้าและเจียระไนพลอยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ อ.หัวตะพาน ชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่าบ้านหนองไหล ขึ้นหอคอยชมวิวที่สวนสัตว์เฉลิมพระเกียรติ แล้วไปกราบพระเหลาเทพนิมิต รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.พนา

 

 

               ช่วงบ่าย ไปชมเสื่อกกลายมัดหมี่ที่บ้านนาหมอม้า กราบพระมงคลมิ่งเมือง พักค้างคืนในเมืองอำนาจเจริญ (ระยะทางรวมประมาณ 110 กม.)

วันที่สอง

               08.00 น. ไปเยือนวัดถ้ำแสงเพชร (20 กม.) และสัมผัสธรรมชาติที่วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง แล้วเดินทางไป อ.เขมราฐ (+100 กม.) กราบพระเจ้าใหญ่องค์แสน วัดโพธิ์ ชมวิวแม่น้ำโขง แล้วรับประทานอาหารกลางวันในตัวอำเภอ

               ช่วงบ่าย ไป กราบพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่วัดปากแซง (+ 20 กม.) แวะหาดสลึงที่บ้านสองคอน(+ 20 กม.) ชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม(+ 40 กม.) แล้วไปพักค้างคืนที่ อ.โขงเจียม(+ 20 กม.) (ระยะทางรวมประมาณ 200 กม.)

 

 

วันที่สาม

               08.00 น. ชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (10 กม.) ช้อปปิ้งที่ตลาดด่านพรมแดนช่องเม็ก (+ 15 กม.) เดินทางสู่เมืองอุบลฯ (+ 97 กม.) รับประทานอาหารกลางวัน ซื้อของฝากของที่ระลึก แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 140 กม.

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771