6. เยือนลุ่มน้ำ ชี – มูล เชื่อมโยงอุบลฯ-ศรีสะเกษ-ยโสธร (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

               08.00 น. เริ่มต้นจากเมืองอุบล กราบพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงที่วัดมหาวนาราม เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ชมภาพสลักนูนต่ำที่ผามออีแดง และปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา(100 กม.)

 

 

               รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.กันทรลักษ์ ช่วงบ่าย เดินทางไป จ.ศรีสะเกษ (60 กม.) ชมดงลำดวนกว่าห้าหมื่นต้นที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ชมพระธาตุศิลปะสี่เผ่าไทย ที่วัดพระธาตุเรืองรอง พักค้างคืนในตัวเมือง (ระยะทางรวมประมาณ 200 กม.)

วันที่สอง

               08.00 น. กราบหลวงพ่อโตที่วัดมหาพุทธาราม เดินทางไปชมปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ที่ อ.อุทุมพรพิสัย (26 กม.) ชมมาลัยข้าวตอกที่วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย (+ 45กม.) รับประทานอาหารกลางวันในตัวอำเภอ

               ช่วงบ่าย ไปชมธาตุก่องข้าวน้อย(+ 40กม. ) แล้วซื้อหมอนขวานผ้าขิดที่บ้านศรีฐาน(+ 25 กม.) พักค้างคืนที่ยโสธร (ระยะทางรวมประมาณ 140 กม.)

วันที่สาม

               08.00 น. ไหว้พระธาตุอานนท์ที่วัดมหาธาตุ กราบหลวงปู่พวงที่วัดศรีธรรมาราม แล้วเดินทางไปจังหวัดอุบลฯ แวะศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน (67 กม.)

               รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองอุบลฯ ช้อปปิ้งของฝากในตัวเมือง และเดินทางกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 100 กม.)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771