5. เยือนอารยธรรมลุ่มน้ำโดม และผืนป่าสามเหลี่ยมมรกต อุบลราชธานี (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

               ช่วงเช้า เดินทางจากตัวเมืองอุบลฯ ไป อ.เดชอุดม (45 กม.) สัมผัสธรรม และธรรมชาติ ที่วัดป่าไทรงาม เยือนศูนย์ศิลปหัตถกรรมบ้านกระบวย และหัตถกรรมผ้าฝ้ายบ้านโนนสว่าง กลับเข้าเมือง เดชอุดม เยือนกลุ่มหัตถกรรมทำเทียนหอม และ รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

               ช่วงบ่าย เดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ที่ อ.นาจะหลวย (75 กม.) พักค้างคืนในอุทยานฯ (ระยะทางรวมประมาณ 130 กม.)

วันที่สอง

               ช่วงเช้า ชมน้ำตกห้วยหลวง และธรรมชาติตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องแพที่แก่งกะเลา เดินทางต่อไปแก่งลำดวน(20 กม) สถานที่ที่เกิดปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.น้ำยืน

 

 

               ช่วงบ่าย ชมหมู่บ้านอนุรักษ์ภาพไทยที่บ้านปลาขาว แวะชมปราสาททองหลาง กลับเข้าตัวเมืองอุบลฯ ซื้อของฝากของที่ระลึก เดินทางกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 140 กม.)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771