มนต์เสน่ห์ดอกลำดวน เมืองศรีสะเกษ (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

               ช่วงเช้า กราบหลวงพ่อโตที่วัดมหาพุทธาราม แล้วเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทห้วยทับทัน (45 กม.) ย้อนกลับทางเดิมแวะซื้อไก่ย่างไม้มะดันที่ อ.ห้วยทับทัน เยี่ยมชมปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.อุทุมพรพิสัย

               ช่วงบ่าย แวะชมปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อย และพระธาตุศิลปะสี่เผ่าไทยอีสานใต้ ที่วัดพระธาตุเรืองรอง ชมธรรมชาติท่ามกลางดงลำดวนกว่าห้าหมื่นต้น ที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ชมอาทิตย์อัสดงที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเมืองศรี ห้วยน้ำคำ พักค้างคืนในเมืองศรีสะเกษ (ระยะทางรวมประมาณ 110 กม.)

 

 

วันที่สอง

               ช่วงเช้า ออกเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และปราสาทเขาพระวิหารอันลือชื่อของกัมพูชา (100 กม.) รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.กันทรลักษ์

               ช่วงบ่าย ไป ชมวัดล้านขวด ที่อ.ขุนหาญ (ในฤดูฝนสามารถเดินทางเลยไปเล่นน้ำตกห้วยจันทร์ และสำโรงเกียรติ) เดินทางกลับตัวเมืองหรือกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 200 กม.)

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771