3. เยือนถิ่นเสมาโบราณ อำนาจเจริญ (2 วัน 1 คืน)

วันแรก

               ช่วงเช้า ออกเดินทางไป อ.ลืออำนาจ (20 กม.)กราบพระฤทธิ์ลือชัย ที่วัดบ้านอำนาจ ชมกลุ่มเสมาโบราณที่ แหล่งโบราณคดีบ้านเปือยหัวดง ออกเดินทางไป อ.พนา(+ 20 กม.) กราบพระเหลาเทพนิมิต และชมฝูงลิงที่วนอุทยานดอนเจ้าปู่ รับประทานอาหารกลางวันในเมืองพนา

 

 

               ช่วงบ่าย ไปการทอผ้าและเจียระไนพลอยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ อ.หัวตะพาน (+45 กม.) ชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่าบ้านหนองไหล ขึ้นหอคอยชมวิวที่สวนสัตว์เฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่บ้านคำพระ อ.หัวตะพาน พักค้างคืนที่อำนาจเจริญ (ระยะทางรวมประมาณ 110 กม.)

 

 

วันที่สอง

               ช่วงเช้า กราบพระมงคลมิ่งเมืองและไปชมวัดถ้ำแสงเพชร(20 กม.) สัมผัสธรรมชาติที่วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง (+15 กม.) กลับมารับประทานอาหารกลางวันในตัวเมือง

 

 

               ช่วงบ่าย ไปชมเสื่อกลายมัดหมี่ที่บ้านนาหมอม้า (20 กม.) และเสมาโบราณ 1000 ปี ที่วัดดงเฒ่าเก่า ซื้อข้าวหอมมะลิของฝากขึ้นชื่อในตัวเมือง เดินทางกลับภูมิลำเนา (ระยะทางรวมประมาณ 100 กม)

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771