1. เยือนเมืองศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้อุบลราชธานี (2 วัน 1 คืน)
2. เยือนเมืองบั้งไฟโก้ยโสธร (2 วัน 1 คืน)
3. เยือนถิ่นเสมาโบราณ อำนาจเจริญ (2 วัน 1 คืน)
4. มนต์เสน่ห์ดอกลำดวน เมืองศรีสะเกษ (2 วัน 1 คืน)
5. เยือนอารยธรรมลุ่มน้ำโดม และผืนป่าสามเหลี่ยมมรกต อุบลราชธานี (2 วัน 1 คืน)
6. เยือนลุ่มน้ำ ชี – มูล เชื่อมโยงอุบลฯ-ศรีสะเกษ-ยโสธร (3 วัน 2 คืน)
7. เที่ยวเลียบโขง เชื่อมโยงอุบลฯ - อำนาจเจริญ
8. เปิดประตูสู่อินโดจีน : วันเดียวเที่ยวจำปาศักดิ์ สปป.ลาว (1 วัน)
9. เปิดประตูสู่อินโดจีน : จากด่านช่องสะงำ สู่นครวัด ( 3 วัน 2 คืน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243770, 045-250714 โทรสาร 045-243771